Travaux en cours / Werken in uitvoering :


15/12/2015 : Les grands peupliers bordant les emplacements n°01 à n°10 viennent d'être abattus pour des raisons de sécurité. Ils étaient devenus trop hauts et le programme d'entretien mis en place depuis dix ans ne suffisait plus pour éviter les chutes de branches.

Image    Image    Image


15/12/2015 :De hoge populieren grenzend aan locaties n°01 tot en met n°10 zijn net gekapt om veiligheidsredenen. De populieren waren te hoog geworden en het onderhoudsprogramma van de afgelopen tien jaar was niet meer voldoende genoeg om de vallende takken te vermijden.


____________________________________________________________________